Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayınlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır.1 Ocak 2017 tarihi itibarı ile 40 meslekte MYK belgeleri zorunlu hale gelmiştir.25.03.2017 tarihi ile 8 meslekte daha zorunluluk başlayacaktır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNDE tanımlanan ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin 48 aya kadar işveren prim desteğinden yararlanmasını sağlayan teşvik Bakanlar Kurulunun 2015/8321 sayılı kararı ile 31/12/2020 yılına kadar uzatılmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurslarımız